logotyp
Login

PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU

Proč si najmout stavební dozor investora:

1. Již při zamyšlení nad stavebním záměrem je vždy důležitý názor odborníka, který by neměl člověk neznalý stavebního prostředí v České republice podcenit. A to už od výběru lokality s ohledem na uzemní planovaní, projektovaním stavby, prováděním , popřípadě jejím užívaním. V každé této fázi je potřeba vždy své kroky konzultovat s někým v oboru znalým - stavebním dozorem, který disponuje odborníky na

   a. Profesionály v oboru Provádění staveb s důrazem na 
         i. Projektování v oboru Pozemního stavitelství
         ii. Vedení stavby koordinaci stavebního díla 
         iii. Legislativu normoznalectví a obvyklé prvedení technických detailů 
         iv. Rozpočty a ceněním stavebních děl
         v. Konstrukci a materiálové inženýrství
         vi. Konstrukci a a statiku
         vii. Technickými zařízeními budov a tepelnou techniku
         viii. Geodetem s opravněním poskytovat geodetické služby


   b. Konzultanty v oboru stavebního,obchodního a občanského práva

   c. Portfoliem kvalitních a osvědčených dodavatelů jednotlivých částí stavebních prací.

Předmět práce stavebního dozoru:

Stavební dozor zajišťuje :   

   1. Konzultace v oblasti projekčních prací nebo přímo provádění projekčních prací s ohledem na 
   zájem zákazníka s duralem na funkčnost,efektivnost a ekonomičnost zvolených řešení.
   
   2. Kontrola správnosti projektové dokumentace před vlastním zahájením provádění prac
   
   3. Jednání s úřady ve správním řízení s cílem získat Stavební souhlas popřípadě Stavební povolení 
   podle zak. 183/2006 s ohledem na optimalizaci zvolených postupů 
   
   4. Kontrola vlastního provádění prací (předpřejímky, přejímky zakrývaných konstrukcí)
   
   5. Konzultace v oblasti smluvních vztahů , cenových nabídek a výběru dodavatele na dílčí části 
   stanovení „férové ceny"
   
   6. Kontrola fakturovaného množství co do správnosti množství a souladu s uzavřenou SOD
   
   7. Vedení pravidelných kontrolních dní,vyhotovení zápisu z každého kontrolního dne
   
   8. Návrhy na alternativní technické řešení v souladu s projektovou dokumentací v zájmu zákazníka 
   
   9. Příprava na řízení souhlasu s užíváním stavby koladauční řízení sbíraní materiálu atestu nutných k 
   tomuto právnímu kroku projednání k uspěšnému získaní souhlasu s užívaaním pořípadě s 
   kolaudačním rozhodnutím.

Rád bych ušetřil stavební náklady

*
*
*
Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:

STASELI, s.r.o.
Mladá Boleslav, Šafaříkova 277, 293 01
IČ: 28450591
Tel: +420 326 331 682
Fax: +420 326 331 682
Email: info@staseli.cz
Staseli ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

Created by © 2009/2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign